+84 90 278 5292

Báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, Nghị định số 07/2016/NĐ- CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 185/2013/NĐ - CP ngày 15/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng thì:

-   Trước ngày 30/01 hàng nằm, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm gửi báo cáo về hoạt động của mình trong năm trước đó tới Cơ quan cấp Giấy phép (Sở Công thương).

-   Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với Văn phòng đại diện không thực hiện báo cáo định kỳ hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động của mình với Cơ quan cấp Giấy phép.

-    Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép thành lập nếu không báo cáo về hoạt động của mình trong 02 năm liên tiếp.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 278 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.