Bản tin pháp luật

Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, Luật Bảo hiểm Y tế 2008, Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014, Luật việc làm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

1.  Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm:

-  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương;

-  Người sử dụng lao động có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2.  Mức đóng bảo hiểm:

Loại bảo hiểm

Người sử dụng lao động đóng

Người lao động đóng

Tổng cộng

BHXH

18%

8%

26%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1%

2%

Tổng cộng

32,5%


3.  Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm:

-   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017: tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.

Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

-   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi: tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Điện thọai:
(08) 3 822 9762
Hotline:
090 290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.