Bản tin pháp luật

Quy định về sử dụng lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

-  Doanh nghiệp trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

-  Trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-  Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

+ Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

+ Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ các trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động).

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính:

-  Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hành vi:

+ Làm việc nhưng không có giấy phép lao động (trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động);

+ Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

-  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

-  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.