Dịch Vụ Luật Sư

Cài đặt, tái cấu trúc doanh nghiệp

Hệ thống văn bản nội bộ là công cụ đắc lực của nhà lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Hệ thống văn bản này phải đáp ứng được các tiêu chí: Logic, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật. Thiếu một trong các tiêu chí này, việc vận hành hệ thống văn bản nội bộ của Doanh nghiệp chắc chắn sẽ gặp khó khăn, không đáp ứng được mục đích ban hành.

Đến thời điểm hiện tại, GIA LUẬT đã tư vấn, cài đặt hệ thống nội quy, quy trình, quy chế thành công cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khách nhau.

Tùy quy mô, lĩnh vực hoạt động và phong cách quản lý doanh nghiệp, khách hàng có thể liên hệ GIA LUẬT để được cung cấp dịch vụ soạn thảo, cài đặt, vận hành một phần hoặc toàn bộ hệ thống văn bản sau:

Hệ thống văn bản nhân sự

 • Nội quy lao động.
 • Nội quy văn phòng, nhà xưởng, công trình.
 • Thoả ước lao động tập thể.
 • Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, mô tả công việc.
 • Hợp đồng đào tạo.
 • Hợp đồng trách nhiệm.
 • Quy chế bổ nhiệm.
 • Quy chế lương thưởng.
 • Thang, bảng lương, quy định chấm công.
 • Quy chế hoạt động BCH Công đoàn.
 • Quy chế kỷ luật lao động & trách nhiệm vật chất.
 • Quy chế thưởng phạt.
 • Quy chế tuyển dụng.

Hệ thống văn bản hành chính

 • Quy trình lưu trữ hồ sơ.
 • Quy trình xử lý công văn đến – công văn đi.
 • Quy trình cấp phát văn phòng phẩm.
 • Quy định trình bày văn bản.
 • Quy trình quản lý và sử dụng con dấu.
 • Quy trình sử dụng và quản lý xe.
 • Quy định sử dụng trang thiết bị văn phòng.
 • Quy định sử dụng điện thoại, email.
 • Hệ thống biểu mẫu nội bộ áp dụng trong doanh nghiệp.

Hệ thống văn bản quản trị

 • Điều lệ công ty.
 • Sơ đồ tổ chức công ty, sơ đồ tổ chức các phòng/ban.
 • Chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban.
 • Quy chế phối hợp giữa các phòng/ban.
 • Quy chế phân cấp thẩm quyền.
 • Quy chế hoạt động của Ban giám đốc, Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.
 • Quy chế họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông.
 • Giấy chứng nhận góp vốn, sổ đăng ký thành viên.
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, sổ đăng ký cổ đông.

Chúng tôi vui mừng chào đón Quý khách đến thăm văn phòng của chúng tôi tại:

13C Nguyễn Văn Mai, P.8, Quận 3, Tp.HCM
Email: info@luatgialuat.com
Điện thoại: +84 28 3822 9762
Hotline: +84 90 290 5292

Quý khách vui lòng điền vào form dưới đây để đặt lịch tư vấn hoặc gửi các yêu cầu của quý khách đến công ty.
Tên quý khách
Điện thoại
Email
Chủ đề
Nội dung
Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.