Giấy Phép Có Điều Kiện

Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Với chính sách xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, Nhà nước Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, công dân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài… thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; có năng lực hành nghề; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động…, pháp luật buộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, về cơ sở vật chất, về nhân sự, về chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy… và phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Để được tư vấn một cách toàn diện về các vấn đề nêu trên, Quý khách hãy liên hệ đội ngũ luật sư, chuyên viên của GIA LUẬT.

Công việc của GIA LUẬT:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục cấp phép thành lập, hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Khảo sát, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, năng lực tài chính… của Quý khách;
 • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
 • Kiểm tra tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập, hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;
 • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Cùng Quý khách tiếp đoàn thẩm định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Nhận Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

Dịch vụ của GIA LUẬT:

 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trường trung cấp;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trường cao đẳng;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập phân hiệu của Trường trung cấp, Trường cao đẳng;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục chia, tách, sáp nhập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp, Trường cao đẳng;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đổi tên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp, Trường cao đẳng;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Chúng tôi vui mừng chào đón Quý khách đến thăm văn phòng của chúng tôi tại:

13C Nguyễn Văn Mai, P.8, Quận 3, Tp.HCM
Email: info@luatgialuat.com
Điện thoại: +84 28 3822 9762
Hotline: +84 90 290 5292

Quý khách vui lòng điền vào form dưới đây để đặt lịch tư vấn hoặc gửi các yêu cầu của quý khách đến công ty.
Tên quý khách
Điện thoại
Email
Chủ đề
Nội dung
Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.