Dịch vụ

Mua Bán & Sáp Nhập

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng thành công trong giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Khách hàng của chúng tôi nhận được các dịch vụ tốt nhất từ đội ngũ luật sư am hiểu thị trường kinh doanh cũng như những thách thức và cơ hội pháp lý của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi liên quan đến các dự án Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

  • Tư vấn trình tự, thủ tục để tiến hành giao dịch mua bán, sáp nhập và các vấn đề pháp lý liên quan;
  • Tư vấn, hỗ trợ thẩm định pháp lý đối với hoạt động của doanh nghiệp là tượng mua bán, sáp nhập hoặc các doanh nghiệp liên quan;
  • Tư vấn định giá doanh nghiệp;
  • Soạn thảo, rà soát; tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);
  • Tư vấn về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập trong và sau khi hoạt động mua bán, sáp nhập chấm dứt;
  • Tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký về hoạt động mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.