Dịch vụ

Tư Vấn Môi Trường

Việc tư vấn và hướng dẫn thực hiện pháp luật về môi trường là một trong những cách Gia Luật hỗ trợ và tạo thuận lợi cho sự tuân thủ pháp luật, kiểm soát các nguồn thải trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như hạn chế những rủi ro pháp lý và tối ưu các chi phí của Quý khách. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tư vấn pháp luật về môi trường từ rất sớm, Chúng tôi đã đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ Quý khách trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về môi trường phù hợp với lĩnh vực ngành nghề mà Quý khách đang hoạt động.

 Công việc của Chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau:

  • Tư vấn, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.
  • Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá tác động môi trường bổ sung.
  • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý khí thải, nước thải, các công trình môi trường khác...
  • Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý khí thải, nước thải, các công trình môi trường khác;
  • Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.