Thương mại

LANTABRAND - TOTAL BRAND SOLUTION

LANTABRAND là công ty chuyên nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu, cung cấp một dịch vụ toàn diện về xây dựng và phát triển thương hiệu từ việc lập chiến lược, sáng tạo tên thương hiệu, logo, thiết kế và thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu.

LANTABRAND hoạt động như những Giám đốc thương hiệu chuyên nghiệp bên cạnh doanh nghiệp của bạn, lập chiến lược và thiết kế thương hiệu, thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu, đào tạo cho nhân viên và đồng hành cùng bạn xây dựng và phát triển thành công thương hiệu.

LANTABRAND giúp gia tăng giá trị thương hiệu cho khách hàng qua các dịch vụ: Cho thuê Giám đốc thương hiệu, Đặt tên và Thiết kế thương hiệu, Chiến lược thương hiệu, Tư vấn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, Dịch vụ và tập đoàn, Xây dựng thương hiệu qua mạng và Quản lý thương hiệu nội bộ.

Gặp gỡ và làm quen với LANTABRAND d từ lúc GIA LUẬT còn non trẻ. Tuy nhiên, GIA LUẬT đã giúp đỡ, hỗ trợ LANTABRAND nhiều thủ tục pháp lý quan trọng. Đến nay, LANTABRAND GIA LUẬT không chỉ là mối quan hệ khách hàng thân thiết mà trên hết còn là một người cộng sự, một người bạn tri kỷ.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.