An toàn vệ sinh thực phẩm

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế

I.  Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm/nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế theo Phụ lục 1 - Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm....) được cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp:

1.  Giấy chứng nhận còn thời hạn;

2.  Thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

II.  Hồ sơ đăng ký cấp đổi

1.  Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu);

2.  Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có xác nhận của cơ sở);

3.  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản gốc);

4.  Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);

5.  Giấy xác nhận đủ sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

III. Cơ sở pháp lý

1.  Luật an toàn thực phm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

2.  Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

3.  Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

4.  Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 04 năm 2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.