Dịch vụ lưu trú du lịch

Thủ tục đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

I.  Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) có nhu cầu đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.

II.  Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

1.  Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

2.  Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

3.  Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

III.  Hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch 

1.  Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch;

2.  Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;

3.  Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch;

4.  Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.

IV.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

2.  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.