Kinh doanh rượu

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (sản lượng dưới 3 triệu/năm)

I. Đối tượng đề nghị cấp phép sản xuất rượu công nghiệp:
Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu và phải phù hợp với Quy hoạch tổng
thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện: Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất
rượu; Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp; Đảm bảo các điều
kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; Có
quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam; Có cán bộ kỹ
thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu; Người tham gia trực tiếp sản
xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.
II. Hồ sơ đề nghị cấp phép gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Bản sao chứng thực Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm.
4. Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà doanh
nghiệp dự kiến sản xuất.
5. Bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác
nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm
quyền cấp.
III. Thời gian cấp phép: 20 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật thương mại năm 2005;
- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.