Quảng cáo - Mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo nông, lâm, thuỷ sản do bị mất, thất lạc, hư hỏng

I.  Đối tượng thực hiện

Cơ sở đã được cấp Giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng.

Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các nhóm sản phẩm như sau:

a)  Sản phẩm có nguồn gốc thực vật;

b)  Sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn;

c)  Thủy sản và sản phẩm thủy sản;

d)  Muối;

đ)  Thực phẩm phối chế (thuộc phạm vi phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tiêu thụ trong nước đã được cơ quan thường trực địa phương xác nhận nội dung quảng cáo nhưng sau đó có xuất khẩu, cơ sở phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tại cơ quan thường trực cấp Trung ương ngay khi hết hiệu lực của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do cơ quan thường trực cấp địa phương xác nhận.

II.  Hồ sơ đăng ký lại xác nhận

1.  Đơn đề nghị cấp lại Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

2.  Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;

3.  Văn bản, tài liệu (bản sao y) chứng minh sự thay đổi và Bản sao y Giấy chứng nhận ATTP.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật An toàn thực phẩm 2010;

2.  Luật Quảng cáo năm 2012;

3.  Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;

4.  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP;

5.  Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.