Quảng cáo - Mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo nông, lâm, thuỷ sản

I.  Đối tượng thực hiện

Cơ sở đã được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực.

Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các nhóm sản phẩm như sau:

a) Sản phẩm có nguồn gốc thực vật;

b) Sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn;

c) Thủy sản và sản phẩm thủy sản;

d) Muối;

đ) Thực phẩm phối chế (thuộc phạm vi phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tiêu thụ trong nước đã được cơ quan thường trực địa phương xác nhận nội dung quảng cáo nhưng sau đó có xuất khẩu, cơ sở phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tại cơ quan thường trực cấp Trung ương ngay khi hết hiệu lực của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do cơ quan thường trực cấp địa phương xác nhận.

II.  Hồ sơ đăng ký lại xác nhận

1.  Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

2.  Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh.

3.  Bản sao y giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước).

4.  Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm.

5.  Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật An toàn thực phẩm 2010;

2.  Luật Quảng cáo năm 2012;

3.  Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;

4.  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP;

5.  Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.