Quảng cáo - Mỹ phẩm

Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

I.  Điều kiện thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.  Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2.  Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

3.  Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày.

4.  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

II.  Hồ sơ đề nghị tiếp nhận thông báo quảng cáo

1.  Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

2.  Bản sao y giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

3.  Bản sao y giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.

4.  Bản sao y văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

5.  Ma-két (Mẫu) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

6.  Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

7.  Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

8.  Bản sao y giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật Quảng cáo năm 2012;

2.  Nghị định số 181/2013/NĐ-CP;

3.  Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.