+84 90 278 5292

Thủ tục cấp lại thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Thẻ ABTC)

I.  Đối tượng đề nghị cấp lại thẻ ABTC

1.  Thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại;

2.  Khi doanh nhân được cấp hộ chiếu mới;

3.  Bị cơ quan có thẩm quyền của một nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên ghi trong thẻ ABTC trở lên thông báo thẻ không còn giá trị để nhập cảnh;

4.  Khi thẻ ABTC bị mất và doanh nhân đề nghị cấp lại;

5.  Khi thẻ ABTC bị hỏng và doanh nhân đề nghị cấp lại;

6.  Có kết luận của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án các cấp về việc doanh nhân không vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định 54/2015/QĐ-TTg.

II.  Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ ABTC 

1.  01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ Công an quy định).

Mỗi trường hợp theo quy định phải cung cấp các giấy tờ sau:

Đối với thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại

1.  Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền. Trường hợp người đề nghị cấp lại thẻ ABTC mà cơ quan, doanh nghiệp nơi người đó làm việc xác nhận không thay đổi về chức danh và vị trí công tác so với lần đề nghị cấp thẻ ABTC trước đó thì không phải nộp văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.

2. Thẻ ABTC đã được cấp.

Trường hợp cấp lại thẻ ABTC do bổ sung tên nước và vùng lãnh thổ thành viên đồng ý vào thẻ thì chỉ cần nộp văn bản đề nghị cấp lại thẻ của cơ quan, doanh nghiệp nơi người đó làm việc.

Đối với trường hợp doanh nhân được cấp hộ chiếu mới

1.  Thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân.

2.  Bản sao hộ chiếu mới cấp lại cho doanh nhân.

Đối với trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền của một nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên ghi trong thẻ ABTC trở lên thông báo thẻ không còn giá trị để nhập cảnh

1.  Văn bản thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về doanh nhân của cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam bị một trong các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên ghi trong thẻ ABTC trở lên thông báo thẻ ABTC không còn giá trị nhập cảnh.

2.  Thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân.

Đối với trường hợp khi thẻ ABTC bị mất và doanh nhân đề nghị cấp lại

1.  Văn bản thông báo mất thẻ ABTC.

Đối với trường hợp khi thẻ ABTC bị hỏng và doanh nhân đề nghị cấp lại

1.  Thẻ ABTC bị hỏng, bị bẩn.

Đối với trường hợp có kết luận của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án các cấp về việc doanh nhân không vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định 54/2015/QĐ-TTg

1.  Kết luận của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án các cấp về việc doanh nhân không vi phạm pháp luật hoặc đã chấp hành xong các nghĩa vụ quy định.

2. Văn bản cho phép cấp lại thẻ ABTC của Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh.

3. Thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg;

2.  Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg;

3.  Thông tư số 07/2013/TT-BCA;

4.  Thông tư số 28/2016/TT-BCA.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 278 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.