Thủ tục công bố hợp quy, hợp chuẩn

Thủ tục cấp mới giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước

I. Đối tượng đề nghị cấp mới giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:
1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng
cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật
phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và
đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành
và có hiệu lực.
II. Hồ sơ đề nghị cấp xác nhận gồm có:
Hồ sơ pháp lý chung, được lập thành 01 quyển, bao gồm:
1. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối
với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ
chức, cá nhân);
3. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ
chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc
ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối
chiếu).
Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước
được lập thành 02 quyển, bao gồm:
1. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
2. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm.
3. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu
an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm
nghiệm độc lập được công nhận cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu.
5. Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
6. Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
III. Thời gian thực hiện: 15 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;
- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 19/2012/TT-BYT.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.