Thủ tục công bố hợp quy, hợp chuẩn

Thủ tục cấp mới giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu

I. Đối tượng đề nghị cấp mới giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:
1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng
cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật
phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và
đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành
và có hiệu lực.
II. Hồ sơ đề nghị cấp xác nhận gồm có:
Hồ sơ pháp lý chung, được lập thành 01 quyển, bao gồm:
1. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối
với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ
chức, cá nhân);
3. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ
chức, cá nhân có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc
ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối
chiếu).
Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, tăng cường
vi chất dinh dưỡng nhập khẩu được lập thành 02 quyển, bao gồm:
1. Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
2. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm.
3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp trong đó có nội dung thể hiện sản phẩm an toàn
với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm (bản gốc hoặc bản sao công
chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).
4. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu
an toàn, do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ
định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc
Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc
hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự).
5. Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
6. Nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt (có xác nhận của tổ chức,
cá nhân).
7. Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ.
8. Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã
công bố (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
III. Thời gian thực hiện: 15 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;
- Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;
- Thông tư 19/2012/TT-BYT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.