Thủ tục về đăng ký mã số, mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch (MSMV)

I.  Một số quy định cần lưu ý

1.  Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức;

2.  Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được;

3.  Mã quốc gia của Việt Nam là 893.

4.  Các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

5.  Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức/địa điểm và lập các loại MSMV cho các vật phẩm, tổ chức/địa điểm của mình;

6.  Tổ chức/ doanh nghiệp sử dụng MSMV nộp lệ phí cấp MSMV khi đăng ký sử dụng MSMV và phí duy trì sử dụng hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Nếu quá thời hạn đó mà chưa nộp thì tổ chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV biết để nộp. Nếu sau một năm tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV không nộp phí duy trì sử dụng MSMV, Tổng cục TCĐLCL thu hồi mã số đã cấp, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng và thông báo rộng rãi cho các cơ quan có liên quan.

II.  Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV

1.  Bản đăng ký sử dụng MSMV;

2.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

3.  Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/08/2006 quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý MSMV;

2.  Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý MSMV ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.