Thủ tục về đăng ký mã số, mã vạch

Thủ tục Đăng ký Mã số Mã vạch (MSMV)

I. Đối tượng đề nghị đăng ký mã số, mã vạch:
Các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được
Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV:
Tại TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
Phòng 304, 49 Pasteur, Quận 1, TPHCM
II. Hồ sơ đề nghị đăng ký gồm có:
1. 02 bản đăng ký sử dụng MSMV. 
2. 02 bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh.
3. 02 Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.
III. Thời gian cấp giấy: 01 - 02 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN;
- Thông tư 16/2011/TT-BKHCN.

Điện thọai:
(08) 3 822 9762
Hotline:
090 290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.