Thương mại điện tử

Thủ tục cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội

I. Đối tượng đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội:
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các Điều kiện sau đây:
1. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp Luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc
đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;
2. Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
3. Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập mạng xã hội;
4. Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
5. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.
2. Bản sao y một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh
nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập
theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt
động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).
Note: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải
có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp với loại hình dịch vụ mạng
xã hội dự định cung cấp.
3. Bản sao y bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách
nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
4. Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép.
Đề án bao gồm các nội dung chính:
a) Phương thức tổ chức mạng xã hội, các loại hình dịch vụ, phạm vi, lĩnh vực thông tin trao đổi;
b) Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của
mạng xã hội phù hợp với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng
các điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5 của Thông tư 09/2014/TT-BTTTT;
c) Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.
5. Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải có tối thiểu các nội dung sau:
a) Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội;
b) Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
c) Quyền, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội;
d) Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
e) Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
f) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp
thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác;
g) Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ trong
thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
h) Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
III. Thời gian cấp giấy phép: 30 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.