Thương mại điện tử

Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

I. Đối tượng đề nghị cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:
Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có
giấy phép gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.
II. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gồm các giấy tờ sau:
1. Văn bản đề nghị phải nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại
giấy phép.
2. Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng
III. Thời gian cấp lại giấy phép: 10 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.