Thương mại điện tử

Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

I. Đối tượng đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:
- 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã
được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao giấy phép đã
cấp đến cơ quan cấp giấy phép.
- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.
II. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép gồm các giấy tờ sau:
1. Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn).
2. Bản sao giấy phép.
III. Thời gian gia hạn giấy phép: 15 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.