Thương mại điện tử

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội

I. Đối tượng đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội:
Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập mạng xã hội phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy
phép trong những trường hợp sau:
1. Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;
2. Thay đổi tên miền;
3. Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
4. Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;
5. Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;
6. Thay đổi, bổ sung loại hình dịch vụ mạng xã hội đối với mạng xã hội.
II. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép gồm các giấy tờ sau:
1. Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung).
2. Các tài liệu chứng minh có liên quan về nội dung sửa đổi, bổ sung.
III. Thời gian sửa đổi, bổ sung giấy phép: 15 ngày.
Cơ sở pháp lý:
- Luật Viễn thông năm 2009;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
- Thông tư 09/2014/TT-BTTTT.

Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.