Văn phòng đại diện & chi nhánh của TNNN

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

I.  Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau:

1.  Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài;

2.  Thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam;

3.  Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh;

4.  Thay đổi tên gọi của  Chi nhánh;

5.  Thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh.

6.  Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh.

II.  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh

1.  Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2.  Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

-   Trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

-   Trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

-   Trường hợp thay đổi người đứng đầu Chi nhánh: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Chi nhánh; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Chi nhánh; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Chi nhánh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

-   Trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.

3.  Bản chính Giấy phép thành lập Chi nhánh.

III.  Thời hạn thực hiện thủ tục điều chỉnh:

Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh.

IV.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2.  Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3.  Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.