Bản tin pháp luật

Ngày 09/05/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1838/BGDĐT-GDTX v/v tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học. Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT, các học viện, trường đại học… tiến hành:


 

Từ ngày 01/01/2018, chính sách về lao động – bảo hiểm có một số thay đổi về đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, các khoản thu nhập tính đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế tài đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm…

Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động

Trước ngày 30/01 hàng nằm, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm gửi báo cáo về hoạt động của mình trong năm trước đó tới Cơ quan cấp Giấy phép

Nội dung này áp dụng với công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.)

Doanh nghiệp trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được 

Ký kết hợp đồng lao động với người lao động trước khi nhận người lao động vào làm việc. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản (trừ công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng)

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.