Cập nhật pháp luật

Một số nội dung liên quan đến hóa đơn mua vào bị bỏ sót
05/12/2023

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế...

Trình tự cấp Giấy phép lao động theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP
15/11/2023

Căn cứ theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài ("NLĐ NN") được cập nhật...

Một số điểm mới nổi bật trong quy định về NLĐNN làm việc tại Việt Nam
27/10/2023

Ngày 18/9/2023, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành.

Một số quy định pháp luật về công đoàn cơ sở và công đoàn phí
04/10/2023

Công đoàn cơ sở là tổ chức cấp cơ sở của công đoàn được thành lập tại đơn vị sử dụng lao động có từ 5 công đoàn viên trở lên tự nguyện tham gia, gia nhập, được công đoàn cấp trên quyết định công nhận. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện...

Thanh tra bảo hiểm xã hội - Một số điều cần biết
04/10/2023

Thanh tra bảo hiểm xã hội là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH). Định kỳ hàng năm hoặc có thể đột xuất...

Quy định pháp luật liên quan đến lương thành viên/Giám đốc doanh nghiệp
22/09/2023

Chi phí lương Giám đốc được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (trừ trường hợp Giám đốc là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do một cá nhân làm chủ). Nếu thành viên công ty trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì...

Một số điều cần biết về chi phí quảng cáo
22/09/2023

Các khoản chi để hạch toán chi phí hợp lý (chi phí được trừ khi tính thuế TNDN), phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, khoản chi có đủ hóa đơn...

Những điều cần biết về giảm trừ gia cảnh
18/09/2023

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú...

Những điều cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
16/09/2023

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc người nộp thuế kê khai để xác định số tiền thuế phải nộp của năm liền trước, từ đó xác định số tiền thuế còn thiếu hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế...

Pháp lý khởi nghiệp
13/09/2023

Pháp lý khởi nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình khởi nghiệp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Pháp lý khởi nghiệp đảm bảo rằng các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động hợp pháp, tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo sự bình đẳng và bảo vệ quyền lợi...

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 có được xem là chi phí được trừ không? Điều kiện?
13/09/2023

Tiền thưởng lễ, thưởng tết, tiền lương tháng 13 của người lao động là chi phí hợp lý (chi phí được trừ khi tính thuế TNDN) nếu như được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại các hồ sơ...

Một số lưu ý về chi phí tiếp khách
13/09/2023

Các khoản chi để hạch toán chi phí hợp lý (chi phí được trừ khi tính thuế TNDN), phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 290 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.