Bản tin pháp luật

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên/ Sổ đăng ký cổ đông ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp phải đăng ký/ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ tại trụ sở chính (hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty) các tài liệu sau

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 15/10/2014 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 48/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT 

Ngày 09/09/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

Bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh và có thu nhập tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký thông tư số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về xét nghiệm nồng độ cồn (Etanol)...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.