Bản tin pháp luật

Thông tư số 39/2014/TT-BTC KHÔNG CÒN QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU, do đó khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài...

Quy định lại về hồ sơ, trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gồm: cấp mới, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…

Theo Thông tư liên tịch 66/2014/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 75/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với...

Thông tư 28/2014/TT-BCA về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2014.

Ngày 18 tháng 06 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ 1/1/2015, khi Luật Hôn nhân và Gia đình chính thức có hiệu lực, quan hệ hôn nhân gia đình sẽ có những quy định pháp lý điều chỉnh mới hoặc thay đổi khá lớn so với trước đây.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.