Dịch vụ

Tư Vấn Đầu Tư

Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất, hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai dự án trong mọi lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Không dừng lại ở việc tư vấn pháp luật thuần túy, Chúng tôi đã có một hệ thống kết nối mạng lưới với đối tác tại Việt Nam nhằm cung cấp những giải pháp tư vấn toàn diện và trọn gói cho khách hàng, từ giới thiệu đối tác, địa điểm đầu tư cho đến hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án trên thực tế.

Công việc cụ thể của chúng tôi như sau:

  • Giới thiệu địa điểm triển khai dự án;
  • Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư nếu khách hàng có đề nghị;
  • Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp;
  • Tham gia cùng khách hàng đàm phán với các đối tác về phương án hợp tác đầu tư;
  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Nộp và theo dõi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải trình về hồ sơ, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Thực hiện các thủ tục sau khi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp để triển khai dự án, bao gồm cả các thủ tục về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án, các thủ tục với cơ quan thuế, ngân hàng...;
  • Tư vấn pháp luật cho các dự án khi triển khai, đi vào hoạt động.
Điện thọai:
(84)(8)822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.