Bản tin pháp luật

Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:

-  Ký kết hợp đồng lao động với người lao động trước khi nhận người lao động vào làm việc. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản (trừ công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng).

-  Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

-  Xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động…, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

-  Khai trình việc sử dụng lao động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

-  Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

-  Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn…

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.