Bản tin pháp luật

Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Nội dung này áp dụng với công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.)
(Đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần thuộc thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ được cập nhật sau)

1. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1.1 Đối với cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 20%

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng - Giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

1.2 Đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam X Thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

2. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Đối với cá nhân cư trú: là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
Đối với cá nhân không cư trú: là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

3. Trách nhiệm khai thuế chuyển nhượng vốn

Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Điện thọai:
(84)(28) 3822 9762
Hotline:
(84)(90)290 5292

Để tra cứu nhanh tình trạng thực hiện dịch vụ, Quý khách chỉ cần điền mã hồ sơ vào ô dưới đây & bấm nút Enter.