Một số điểm mới nổi bật trong quy định về NLĐNN làm việc tại Việt Nam

Ngày 18/9/2023, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành.

Một số điểm mới cần lưu ý theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP gồm:  

  • Đăng thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam (“NLĐ VN”) vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài (“NLĐ NN”) trên cổng thông tin điện tử, cụ thể:

Từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển dụng NLĐ VN vào các vị trí dự kiến tuyển dụng NLĐ NN được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Cục Việc làm hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình.

  • Rút ngắn thời gian báo cáo về nhu cầu sử dụng NLĐ NN:

Trước ít nhất 15 ngày (theo quy định cũ là ít nhất 30 ngày) kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐ NN, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng NLĐ NN đối với từng vị trí công việc mà NLĐ VN chưa đáp ứng và báo cáo giải trình với Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH nơi NLĐ NN dự kiến làm việc.

  • NLĐ NN kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam sẽ phải xin cấp xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (theo quy định cũ chỉ báo cáo thông tin). 
  • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động (GPLĐ) phải liệt kê đầy đủ các địa điểm làm việc trong trường hợp NLĐ NN làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm.
  • Sửa đổi, bổ sung một số giấy tờ chứng minh NLĐ NN là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.
  • Bổ sung trường hợp đặc biệt khi cấp mới GPLĐ đối với NLĐ NN là chuyên gia, lao động kỹ thuật đã được cấp GPLĐ và đã được gia hạn một lần mà có nhu cầu tiếp tục làm việc với cùng vị trí công việc và chức danh công việc ghi trong GPLĐ.  

Trên đây là một số điểm mới nổi bật trong quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Gia Luật để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết khác
Giao dịch mua, bán vàng bắt buộc phải có hóa đơn điện tử

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, các giao dịch mua bán vàng sẽ bắt buộc phải có hóa đơn điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả...

Một số điểm mới Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (kỳ 1)

Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, Bảng giá đất được xây dựng hằng năm,...

Khi nào thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng-quý

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định...

Điều kiện tiếp cận thị trường - kinh doanh trò chơi điện tử

Theo quy định hiện hành của Việt Nam về trò chơi điện tử, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam...

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam
Quy định về những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong Luật Đất đai năm 2024

Điều 79 Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó nổi bật gồm các trường hợp: Xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp nước, thoát nước,...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.