Chi phí quảng cáo có được xem là chi phí được trừ không?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Các khoản chi để hạch toán chi phí hợp lý (chi phí được trừ khi tính thuế TNDN), phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ quy định trên, nếu chi phí quảng cáo đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ.

Chi phí quảng cáo có giới hạn mức nào không?

Theo quy định hiện hành, chi phí quảng cáo hiện không bị giới hạn.

Chứng từ thanh toán cho chi phí này như thế nào là hợp lý?

Để đáp ứng đầy đủ các điều kiện hạch toán chi phí hợp lý (chi phí được trừ khi tính thuế TNDN), doanh nghiệp cần bộ chứng từ gồm:

  • Giấy đề xuất quảng cáo (nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty);
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo;
  • Hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật (nếu trị giá từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng);
  • Chứng từ thanh toán chi phí quảng cáo (tiền mặt/chuyển khoản qua ngân hàng);
  • Quy chế tài chính/quy chế chi tiêu nội bộ quy định hạn mức chi phí quảng cáo.
Bài viết khác
Một số nội dung liên quan đến hóa đơn mua vào bị bỏ sót

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế...

Trình tự cấp Giấy phép lao động theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP

Căn cứ theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài ("NLĐ NN") được cập nhật...

Một số điểm mới nổi bật trong quy định về NLĐNN làm việc tại Việt Nam

Ngày 18/9/2023, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành.

Một số quy định pháp luật về công đoàn cơ sở và công đoàn phí

Công đoàn cơ sở là tổ chức cấp cơ sở của công đoàn được thành lập tại đơn vị sử dụng lao động có từ 5 công đoàn viên trở lên tự nguyện tham gia, gia nhập, được công đoàn cấp trên quyết định công nhận. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện...

Thanh tra bảo hiểm xã hội - Một số điều cần biết

Thanh tra bảo hiểm xã hội là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH). Định kỳ hàng năm hoặc có thể đột xuất...

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 290 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.