Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, hạng III do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực.

Đối với một số lĩnh vực nhất định như: Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng…, pháp luật bắt buộc tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực.

Để được tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan, Quý khách hãy liên hệ với GIA LUẬT.

Công việc của GIA LUẬT:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 • Tư vấn điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tương ứng với lĩnh vực hoat động của Quý khách;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 • Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Nhận chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

Dịch vụ của GIA LUẬT:

 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 290 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.