Mọi tranh chấp xảy ra không phải lúc nào cũng giải quyết thông qua con đường tố tụng, có nhiều tranh chấp vẫn được giải quyết theo những con đường khác.

Mặt khác, không phải cứ có tranh chấp thì vấn đề luật sư mới được đặt ra, mà luật sư có thể đại diện cho cá nhân, tổ chức trong hầu hết mọi hoạt động, trong mọi lĩnh vực xã hội.

Tổ chức hành nghề luật sư khi cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết các vấn đề trên được gọi là đại diện ngoài tố tụng.

Dịch vụ luật sư đại diện ngoài tố tụng hiện tại chúng tôi cung cấp như sau:

  • Tranh chấp về khiếu nại, tố cáo giải quyết theo trình tự quy định tại Luật khiếu nại tố cáo.
  • Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, tổ chức với tổ chức, cá nhân với tổ chức, được giải quyết thông qua trung gian là một tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân khác.
  • Tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp giải quyết qua trung gian ban chấp hành công đoàn, liên đoàn lao động, thậm chí cơ quan quản lý lao động các cấp.
  • Hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương, một số tranh chấp lao động tại cơ quan hòa giải lao động địa phương trước khi giải quyết tại Tòa án.
  • Đàm phán, thỏa thuận, ký kết, thực hiện, giám sát, thanh lý các loại hợp đồng.
  • Đại diện cá nhân, tổ chức làm việc với cá nhân, tổ chức khác, trong và ngoài nhà nước, khi có yêu cầu.
Dịch vụ khác
Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Như một quy luật chung, thị trường càng phát triển thì rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng theo đó càng lớn. Việc quan tâm đúng mức đến ý nghĩa, vai trò của luật sư trong việc tư vấn pháp lý thường xuyên...

Hợp đồng

Hình thức của hợp đồng có thể bằng văn bản, fax, thư điện tử, thậm chí là lời nói hay hành vi cụ thể. Cũng có loại hợp đồng, pháp luật quy định phải thiết lập bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực mới có hiệu lực...

Hôn nhân - Gia đình

Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn”, là để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng thuận giữa vợ, chồng trong cuộc sống hôn nhân. Khi khởi đầu cuộc hôn nhân, thì cần xác định đây là một trong những quyết định quan trọng...

Thừa kế

Thừa kế là một trong những chế định pháp lý xuất hiện sớm nhất và lâu đời nhất trong hệ thống pháp luật dân sự thế giới. Thời nào cũng vậy, cứ có người mất đi thì vấn đề thừa kế phát sinh. Có hai hình thức thừa kế phổ biến, thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật...

Dân sự

Bộ luật dân sự có thể coi là “Luật mẹ” trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tranh chấp pháp lý về dân sự cực kỳ rộng, trải trên toàn bộ lĩnh vực cuộc sống. Tranh chấp dân sự được phân ra thành 2 loại: Vụ án dân sự và vụ việc dân sự...

Hình sự

Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Vô phúc đáo tụng đình”, điều này xưa nay không sai. Dù là bị hại hay bị cáo hay là người có quyền và lợi ích liên quan, người làm chứng trong vụ án hình sự thì việc “phải tới Tòa” hoặc được“điệu tới Tòa” theo giấy triệu tập hoặc lệnh trích xuất...

Đất đai - Nhà ở

Pháp luật về đất đai, nhà ở là hệ thống pháp luật phức tạp nhất hiện nay, chính vì vậy, để nắm và áp dụng pháp luật một cách hợp pháp, tránh được rủi ro, tranh chấp là điều khó khăn đối với các tổ chức, cá nhân. Trên thực tế, tranh chấp phát sinh...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.