Kiểm tra rà soát sổ sách kế toán là công việc giúp cho doanh nghiệp kiểm tra và tổng hợp lại toàn bộ các chứng từ, giấy tờ sổ sách kế toán một cách có hệ thống nhằm giảm thiểu các sai sót trong việc ghi chép, sử dụng số liệu tài chính của doanh nghiệp.

Thông qua việc rà soát, Gia Luật sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện lại hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và các hồ sơ thuế liên quan, qua đó doanh nghiệp có thể tiết kiệm được các chi phí thiệt hại đến từ việc tổ chức sai hệ thống sổ sách, chi phí phạt thuế và tận dụng các khoản chi phí đó để phát triển các hoạt động kinh doanh.

Nội dung công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Rà soát hệ thống lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định, nguyên tắc kế toán;
  • Rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp như rà soát sự phù hợp của các chứng từ kế toán, rà soát cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, rà soát các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý, rà soát việc lập và kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng/quý, rà soát việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, rà soát hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, rà soát việc lập báo cáo tài chính năm;
  • Đưa ra nhận định chung về hồ sơ căn cứ vào hiện trạng rà soát, mức độ phù hợp theo quy định pháp luật;
  • Tư vấn phương án xử lý khắc phục kịp thời và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ như thất lạc chứng từ, chứng từ không hợp lệ;
  • Tư vấn phương án xử lý khắc phục kịp thời các chi phí chưa hợp lý của doanh nghiệp;
  • Tư vấn phương án xử lý khắc phục kịp các vấn đề sai sót liên quan đến quy định về thuế.
Dịch vụ khác
Dịch vụ kế toán hàng tháng

Dịch vụ kế toán hàng tháng là lĩnh vực thế mạnh được chúng tôi chú trọng đầu tư về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Sự phối hợp làm việc của đội ngũ kế toán trưởng, chuyên gia về thuế, luật sư, kế toán viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề...

Dịch vụ kế toán trưởng

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, thay vì tuyển dụng kế toán trưởng với chi phí lương và hàng loạt chi phí khác...

Dịch vụ hoàn thuế

Hoàn thuế giá trị gia tăng được hiểu là một khoản thuế được nhà nước trả lại mà người nộp thuế đã nộp cho Ngân sách Nhà nước. Cụ thể hơn là ngân sách nhà nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

Dịch vụ giải trình hồ sơ quyết toán

Giải trình hồ sơ quyết toán là việc trình bày, giải thích số liệu thể hiện trên số sách kế toán, trên các tờ khai thuế và các báo cáo tài chính với cơ quan thuế thông qua việc vận dụng các văn bản pháp lý, các kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng xử lý công việc theo quy định...

Dịch vụ gỡ rối, hoàn thiện sổ sách kế toán

Gỡ rối, hoàn thiện sổ sách kế toán là việc giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về hồ sơ kế toán, thuế của doanh nghiệp các năm về trước và năm hiện hành thông qua việc tư vấn, sắp xếp lại hóa đơn, chứng từ theo trình tự phù hợp; hoàn thiện lại hệ thống sổ sách...

Dịch vụ tư vấn, kê khai thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những sắc thuế có vai trò rất quan trọng trong hệ thống thuế của quốc gia. Việc xây dựng và triển khai thành công chính sách thuế TNCN có thể giúp tạo nguồn thu cho ngân sách, thực hiện điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.