Quảng cáo mỹ phẩm

Theo quy định của pháp luật về quảng cáo thì Mỹ phẩm được xem là sản phẩm đặc biệt do có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Chính vì vậy, việc quảng cáo Mỹ phẩm phải đáp ứng những điều kiện nhất định và chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

Để quảng cáo Mỹ phẩm được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, Quý khách có thể liên hệ với GIA LUẬT; chúng tôi sẽ tư vấn và thay Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ của GIA LUẬT:

  • Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm;
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm.

Công việc của GIA LUẬT:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến quảng cáo Mỹ phẩm: các hành vi bị cấm, điều kiện quảng cáo, nội dung quảng cáo…;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm;
  • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm;
  • Kiểm tra tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp và nội dung quảng cáo Mỹ phẩm;
  • Soạn thảo hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;
  • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
  • Nhận Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 290 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.