Thành lập cơ sở giáo dục mầm non

Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.

Nhằm thực hiện mục tiêu này, pháp luật yêu cầu các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục mầm non (trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập) phải đáp ứng các điều kiện nhất định về tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự, chương trình giáo dục …, đồng thời phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động theo đúng quy định.

Để được tư vấn một cách toàn diện về các vấn đề nêu trên, Quý khách hãy liên hệ đội ngũ luật sư, chuyên viên của GIA LUẬT.

Công việc của GIA LUẬT:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non, đăng ký hoạt động giáo dục;
 • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thành lập cơ sở giáo dục mầm non, đăng ký hoạt động giáo dục;
 • Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở giáo dục mầm non, đăng ký hoạt động giáo dục theo đúng quy định pháp luật;
 • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Cùng Quý khách tiếp đoàn thẩm định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Nhận Giấy phép thành lập, Quyết định cho phép hoạt động giáo dục và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

Dịch vụ của GIA LUẬT:

 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động giáo dục cho trường mẫu giáo;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động giáo dục cho trường mầm non;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động giáo dục cho nhà trẻ;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập nhóm trẻ;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập lớp mẫu giáo độc lập.

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.