Tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh thương mại được điều chỉnh bởi nhiều luật khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là Luật thương mại và Bộ luật dân sự.

Do yếu tố đặc thù của nó, tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thường phức tạp và khó định hình hơn tranh chấp thuộc các lĩnh vực khác, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang trên đà mở cửa, hội nhập sâu rộng như ngày nay.

Trải qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi đã tư vấn, hỗ trợ, đại diện, đàm phán, thương lượng, giải quyết hàng nghìn tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Với nguyên tắc bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng, dự phòng rủi ro và giải quyết hậu quả pháp lý khi xảy ra tranh chấp, phạm vi dịch vụ của Gia Luật bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau:

  • Tư vấn, soạn thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh lý, rà soát các loại hợp đồng thương mại trong các lĩnh vực mua bán hàng hóa trong nước, ngoại thương, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại…
  • Tư vấn, cử luật sư đại diện ngoài tố tụng tham gia thương lượng, thỏa thuận giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại trước khi khởi kiện.
  • Tư vấn, đại diện và cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại Tòa án theo thủ tục sơ thẩm.
  • Tư vấn, đại diện và cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại Tòa án theo thủ tục phúc thẩm.
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án đã có hiệu lực của Tòa án.
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục yêu cầu thi hành án, kê biên, cưỡng chế thi hành án tại Cơ quan thi hành án dân sự các cấp.
  • Tư vấn, giám sát, thực hiện các vấn đề liên quan đến bán đấu giá tài sản để thi hành bản án tại các Tổ chức bán đấu giá.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 290 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.