+84 90 278 5292

I.  Các trường hợp được xem xét cấp thẻ thường trú

1.  Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước;

2.  Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam;

3.  Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh;

4.  Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

II.  Điều kiện cấp thẻ thường trú

1. Có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam;

2.  Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị;

3.  Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

III.  Hồ sơ đề nghị cấp thẻ thường trú

1.  Đơn xin thường trú;

2.  Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh);

3.  Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp, trừ trường hợp người không quốc tịch;

4.  Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú, trừ trường hợp người không quốc tịch;

5.  Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch;

6.  Đối với người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh, phải có các bản sao hộ chiếu gồm tất cả các dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh để chứng minh đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên;

7.  Giấy tờ chứng minh có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam;

8.  Giấy tờ chứng minh đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000 đối với người không quốc tịch.

IV.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;

2.  Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

3.  Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 278 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.