Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

I.  Các trường hợp gia hạn tạm trú

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú được gia hạn tạm trú trong các trường hợp sau:

1.  Được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo qui định của pháp luật Việt Nam mời, bảo lãnh;

2.  Được công dân Việt Nam và người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc tạm trú mời, bảo lãnh.

Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú được mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thăm và phải có giấy tờ chứng minh quan hệ với người được mời, bảo lãnh.

II.  Hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú

1.  Tờ khai đề nghị cấp thị thực và gia hạn tạm trú;

2.  Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài;

3.  Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người mời, bảo lãnh với người được mời, bảo lãnh;

4.  2 hình 3cm x4cm (đầu để trần, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, phông nền màu trắng, ảnh chụp trong vòng 6 tháng).

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;

2.  Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

3.  Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.