I.  Các trường hợp nhà đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1.  Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

2.  Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

3.  Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

II.  Thành phần hồ sơ

Trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

1.  Quyết định chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư;

2.  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:

1.  Thông báo của nhà đầu tư;

2.  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

3.  Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư …

III.  Cơ sở pháp lý

1.  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

3.  Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4.  Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.