Điều kiện tiếp cận thị trường - kinh doanh trò chơi điện tử

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam

Theo quy định hiện hành của Việt Nam về trò chơi điện tử, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO (“Cam kết WTO của Việt Nam”) chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ của các công ty kinh doanh dịch vụ này. Các cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tiếp tục cho phép nhà đầu tư nước ngoài từ các nước thành viên CPTPP được sở hữu tới 51% vốn điều lệ tại các công ty trò chơi điện tử từ năm 2019.

Tuy nhiên, từ ngày 14 tháng 1 năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước thành viên CPTPP có thể sở hữu tới 100% vốn điều lệ trong các công ty trò chơi điện tử tại Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Hiện nay, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định cụ thể việc nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp địa phương để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty này phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Cam kết về dịch vụ của Việt Nam với WTO, nhà đầu tư nước ngoài được phép Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**) dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được cấp phép để cung cấp dịch vụ này. Trong đó, phần vốn góp của nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của liên doanh.

Vì Việt Nam là thành viên của CPTPP nên nhà đầu tư nước ngoài từ một nước thành viên CPTPP có thể áp dụng các điều kiện tiếp cận thị trường được quy định trong CPTPP thay vì các Cam kết của Việt Nam với WTO. Cụ thể, theo Phụ lục 1 cam kết CPTPP của Việt Nam, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực trò chơi điện tử như sau:

  • Cho phép đầu tư nước ngoài lên tới 51% vốn điều lệ vào các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử qua Internet.
  • 5 năm sau ngày CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam, hạn chế về sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ trò chơi điện tử sẽ được xóa bỏ.

CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 và do đó, ngày 14 tháng 1 năm 2024 sẽ được coi là 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Do đó:

  • Từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước thành viên CPTPP có thể sở hữu tối đa 51% vốn điều lệ tại các công ty Việt Nam cung cấp trò chơi điện tử qua Internet.
  • Từ ngày 14 tháng 1 năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thành viên CPTPP có thể sở hữu tới 100% vốn điều lệ trong các công ty trò chơi cung cấp trò chơi điện tử qua Internet.

Bên cạnh đó, Nhà đầu tư nước ngoài cũng phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh chung theo các văn bản pháp luật chuyên ngành của Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của Gia Luật liên quan đến điều kiện tiếp cận thị trường đối với ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hệ Gia Luật để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết khác
Một số điểm mới Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (kỳ 1)

Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, Bảng giá đất được xây dựng hằng năm,...

Khi nào thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng-quý

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định...

Quy định về những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong Luật Đất đai năm 2024

Điều 79 Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó nổi bật gồm các trường hợp: Xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp nước, thoát nước,...

Thủ tục điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư

Vốn thực hiện dự án đầu tư là vốn mà nhà đầu tư cam kết góp theo quy định và thời hạn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời gian hoạt động của dự án, tùy thuộc vào tình hình phát triển mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn đầu tư theo trình tự, thủ tục theo quy định cho phù hợp với tình hình thực tế...

Thủ tục chuyển vốn vay thành vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chuyển khoản vay thành vốn góp là việc bên cho vay thay vì thu hồi tiền nợ đã cho công ty vay bằng tiền thì sẽ lấy khoản nợ phải thu đó để “mua” chính cổ phần/phần vốn góp của công ty. Khi đó, bên cho vay sẽ trở thành chủ sở hữu/cổ đông/thành viên nắm giữ các cổ phần/phần vốn góp đó của công ty...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.