Thủ tục điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư

Vốn thực hiện dự án đầu tư là vốn mà nhà đầu tư cam kết góp theo quy định và thời hạn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời gian hoạt động của dự án, tùy thuộc vào tình hình phát triển mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn đầu tư theo trình tự, thủ tục theo quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

1. Thành phần hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;           
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư (thay đổi tăng/giảm vốn thực hiện dự án đầu tư);
 • Tài liệu liên quan đến việc tăng/giảm vốn thực hiện dự án đầu tư, ví dụ: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;…

2. Trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư của dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư đảm bảo chuẩn bị số lượng bộ hồ sơ theo quy định về từng loại dự án đầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết như sau:

 • Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
 • Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và nhận kết quả.

3. Một số lưu ý khi thực hiện điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định cụ thể về tổng vốn đầu tư của dự án, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động. Khi phát sinh việc tăng, giảm vốn góp, vốn huy động thì ngoài thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư của dự án, có thể làm phát sinh thêm việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ.
 • Việc thay đổi vốn đầu tư dẫn đến cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật, trường hợp nhà đầu tư không thực hiện điều chỉnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 70.000.000 - 100.000.000 triệu đồng.
 • Trường hợp giảm vốn đầu tư dự án có thể dẫn đến việc ảnh hưởng đến quy mô và công suất của dự án vì số vốn đầu tư sau khi giảm có thể không đảm bảo được khả năng duy trì, thực hiện dự án đầu tư cũng như mục tiêu và công suất đã đăng ký trước đó. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh giảm vốn đồng thời giảm quy mô và công suất dự án để phù hợp với mức vốn yêu cầu giảm.
Bài viết khác
Một số điểm mới Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (kỳ 1)

Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, Bảng giá đất được xây dựng hằng năm,...

Khi nào thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng-quý

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định...

Điều kiện tiếp cận thị trường - kinh doanh trò chơi điện tử

Theo quy định hiện hành của Việt Nam về trò chơi điện tử, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến nước ngoài phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam...

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh trò chơi điện tử tại Việt Nam
Quy định về những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội trong Luật Đất đai năm 2024

Điều 79 Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó nổi bật gồm các trường hợp: Xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp nước, thoát nước,...

Thủ tục chuyển vốn vay thành vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chuyển khoản vay thành vốn góp là việc bên cho vay thay vì thu hồi tiền nợ đã cho công ty vay bằng tiền thì sẽ lấy khoản nợ phải thu đó để “mua” chính cổ phần/phần vốn góp của công ty. Khi đó, bên cho vay sẽ trở thành chủ sở hữu/cổ đông/thành viên nắm giữ các cổ phần/phần vốn góp đó của công ty...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.