Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động.

Các trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi công ty từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần và ngược lại:

1. Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác; hoặc
 • Kết hợp các phương thức khác nhau để đảm bảo số lượng cổ đông của công ty cổ phẩn tối thiểu là ba cổ đông.

2. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;
 • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

3. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông; hoặc
 • Kết hợp phương thức trên hoặc các phương thức khác.

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần:

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải đáp ứng đủ các điều kiện của loại hình doanh nghiệp đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên:

 • Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau;
 • Công ty huy động thêm phần vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác;
 • Có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn môt tổ chức được thừa kế phần vốn góp của chủ sở hữu.

Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Các thành viên công ty chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế toàn bộ phần vốn góp cho một tổ chức hoặc cá nhân;
 • Sáp nhập, hợp đồng hợp nhất công ty.

Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân: trường hợp tổ chức chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác.

Công việc của Gia Luật:

 • Tư vấn Quý khách các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bao gồm:
  • Tư vấn lựa chọn hình thức chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn đặt tên, khắc lại con dấu doanh nghiệp phù hợp với loại hình doanh nghiệp sau khi chuyển đổi;
  • Tư vấn các thủ tục thay đổi với cơ quan có liên quan: Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm, đối tác, các cơ quan quản lý chuyên ngành… sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn Quý khách chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của những tài liệu khách hàng cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Đại diện Quý khách nhận kết quả.

Chúng tôi cam kết:

 • Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các công việc theo hợp đồng dịch vụ đã ký với Quý khách;
 • Bảo mật các thông tin, tài liệu do Quý khách cung cấp.
 • Cung cấp những giải pháp toàn diện, hiệu quả nhất về hoạt động và quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Chúng tôi tin rằng, sự chuyên nghiệp và cẩn trọng của mình sẽ mang lại sự hài lòng và an tâm khi Quý khách lựa chọn Gia Luật.

Chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Gia Luật.

Dịch vụ khác
Tạm Ngừng Kinh Doanh

Tạm ngừng kinh doanh là giải pháp được nhiều doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn khi tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm giảm tối đa chi phí, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm cơ hội mới trong tiếp cận thị trường, nguồn vốn…

Giải thể

Giải thể là phương án được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm chấm dứt hoạt động kinh doanh khi đứng trước những khó khăn không thể tháo gỡ. Tuy nhiên, đây là thủ tục khá phức tạp, phải thực hiện tại nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Phá sản

Rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và phải rút lui khỏi thị trường là điều khó tránh khỏi của doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ...

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước đó để phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn. Quy định pháp luật về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:...

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh trực thuộc trụ sở chính hoặc trực thuộc chi nhánh, địa chỉ địa điểm kinh doanh có thể khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh...

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp...

Đăng ký hoạt động chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Doanh nghiệp có quyền đăng ký hoạt động chi nhánh trong nước và ngoài nước...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành của doanh nghiệp mới trong nền kinh tế, được thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền bởi những cá nhân, tổ chức nhằm xác định tư cách pháp lý cho doanh nghiệp...

Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty là nghiệp vụ theo đó hai hoặc nhiều công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể kết hợp thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Công ty mới sau khi hợp nhất...

Tách công ty

Tách công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty...

Chia công ty

Chia công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Điều kiện chia công ty...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.