+84 90 278 5292

Rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và phải rút lui khỏi thị trường là điều khó tránh khỏi của doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường một cách có trật tự và giảm thiểu tổn thất, thậm chí giải phóng doanh nghiệp khỏi các khoản nợ đó là thông qua Tòa án để tuyên bố phá sản.

Tại Việt Nam, mặc dù số lượng doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản còn khiêm tốn bởi thủ tục phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài, tuy nhiên, trong những năm gần đây, Luật Phá sản đã có nhiều cải cách và số lượng doanh nghiệp lựa chọn phá sản liên tục tăng.

Trên nguyên tắc bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trong việc dự phòng rủi ro, giải quyết hậu quả pháp lý khi thực hiện quy trình phá sản cho doanh nghiệp, các Luật sư, Kế toán trưởng, Quản tài viên và các chuyên gia giàu kinh nghiệm của GIA LUẬT sẽ:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể bị lâm vào tình trạng phá sản;
  • Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn các thủ tục phá sản doanh nghiệp: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xác định nghĩa vụ tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản; Cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ; Phục hồi hoạt động kinh doanh; Thanh lý tài sản; Thanh toán các khoản nợ...;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thực hiện phá sản doanh nghiệp;
  • Đại diện khách hàng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;
  • Đại diện khách hàng tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến thủ tục phá sản doanh nghiệp.

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 278 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.