Quy định pháp luật về đăng ký hoạt động chi nhánh:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Doanh nghiệp có quyền đăng ký hoạt động chi nhánh trong nước và ngoài nước.

Để thuận tiện, mở rộng thị trường kinh doanh, tại một địa phương theo địa giới hành chính, doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh.

Đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh;
 • Đối với doanh nghiệp nước ngoài, việc đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện thông qua Sở Công Thương nơi doanh nghiệp muốn đặt chi nhánh.

Đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài

Đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn luật định, doanh nghiệp phải thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại Việt Nam.

Công việc của Gia Luật:

 • Tư vấn Quý khách các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký hoạt động chi nhánh, bao gồm:
  • Tư vấn các nhóm đối tượng đăng ký hoạt động trên theo quy định pháp luật;
  • Tư vấn đặt tên chi nhánh phù hợp với quy định, không thuộc những điều cấm luật định;
  • Tư vấn lựa chọn địa chỉ chi nhánh rõ ràng, ổn định, lâu dài theo quy định pháp luật...
 • Hướng dẫn Quý khách chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của những tài liệu khách hàng cung cấp;
 • Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Đại diện Quý khách nhận kết quả;
 • Tư vấn, hỗ trợ các công việc tiếp theo sau khi thực hiện thủ tục, bao gồm: treo bảng hiệu; các thủ tục về thuế tại cơ quan thuế quản lý của chi nhánh.

Chúng tôi cam kết:

 • Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các công việc theo hợp đồng dịch vụ đã ký với Quý khách;
 • Bảo mật các thông tin, tài liệu do Quý khách cung cấp;
 • Cung cấp những giải pháp toàn diện, hiệu quả nhất về hoạt động và quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Chúng tôi tin rằng, sự chuyên nghiệp và cẩn trọng của mình sẽ mang lại sự hài lòng và an tâm khi Quý khách lựa chọn Gia Luật.

Dịch vụ khác
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động...

Tạm Ngừng Kinh Doanh

Tạm ngừng kinh doanh là giải pháp được nhiều doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn khi tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm giảm tối đa chi phí, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm cơ hội mới trong tiếp cận thị trường, nguồn vốn…

Giải thể

Giải thể là phương án được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm chấm dứt hoạt động kinh doanh khi đứng trước những khó khăn không thể tháo gỡ. Tuy nhiên, đây là thủ tục khá phức tạp, phải thực hiện tại nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Phá sản

Rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và phải rút lui khỏi thị trường là điều khó tránh khỏi của doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ...

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước đó để phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn. Quy định pháp luật về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:...

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh trực thuộc trụ sở chính hoặc trực thuộc chi nhánh, địa chỉ địa điểm kinh doanh có thể khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh...

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành của doanh nghiệp mới trong nền kinh tế, được thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền bởi những cá nhân, tổ chức nhằm xác định tư cách pháp lý cho doanh nghiệp...

Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty là nghiệp vụ theo đó hai hoặc nhiều công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể kết hợp thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Công ty mới sau khi hợp nhất...

Tách công ty

Tách công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty...

Chia công ty

Chia công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Điều kiện chia công ty...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.