Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước đó để phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn.

Quy định pháp luật về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi một trong những nội dung khác theo quy định.

Nghĩa vụ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp Việt Nam có các thay đổi so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập đã hoàn thành nghĩa vụ về vốn trong công ty cổ phần chưa niêm yết);
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thay đổi các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương tự như thủ tục của doanh nghiệp Việt Nam.

Trường hợp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thay đổi tương ứng các nội dung trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: ngành nghề kinh doanh (tương ứng mục tiêu dự án), tên doanh nghiệp (nếu trùng với tên dự án), địa chỉ thực hiện dự án (nếu cùng là địa chỉ doanh nghiệp), tăng vốn điều lệ (tăng vốn góp trong tổng vốn đầu tư), thay đổi nhà đầu tư…thì phải thực hiện thêm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Trường hợp, có thêm nhà đầu tư mới góp vốn, mua cổ phần thì doanh nghiệp còn phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp.

Các trường hợp buộc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  • Thay đổi tên doanh nghiệp;
  • Thay đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;
  • Thay đổi thông tin đăng ký thuế;
  • Thay đổi thông tin liên hệ của doanh nghiệp;
  • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.;
  • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp;
  • Thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức sở hữu vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp;
  • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của tổ chức sở hữu vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp.

Công việc của Gia Luật:

  • Tư vấn Quý khách điều kiện, quy trình thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Hướng dẫn Quý khách chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết;
  • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của những tài liệu khách hàng cung cấp;
  • Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
  • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
  • Theo dõi hồ sơ, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
  • Đại diện Quý khách nhận kết quả;
  • Chuyển kết quả và hồ sơ, tài liệu thay đổi đến Quý khách để lưu giữ nội bộ.

Chúng tôi cam kết:

  • Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các công việc theo hợp đồng dịch vụ đã ký với Quý khách;
  • Bảo mật các thông tin, tài liệu do Quý khách cung cấp;
  • Cung cấp những giải pháp toàn diện, hiệu quả nhất về hoạt động và quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Chúng tôi tin rằng, sự chuyên nghiệp và cẩn trọng của mình sẽ mang lại sự hài lòng và an tâm khi Quý khách lựa chọn Gia Luật.

Chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Gia Luật.

Dịch vụ khác
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động...

Tạm Ngừng Kinh Doanh

Tạm ngừng kinh doanh là giải pháp được nhiều doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn khi tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhằm giảm tối đa chi phí, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm cơ hội mới trong tiếp cận thị trường, nguồn vốn…

Giải thể

Giải thể là phương án được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm chấm dứt hoạt động kinh doanh khi đứng trước những khó khăn không thể tháo gỡ. Tuy nhiên, đây là thủ tục khá phức tạp, phải thực hiện tại nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Phá sản

Rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và phải rút lui khỏi thị trường là điều khó tránh khỏi của doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ...

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh trực thuộc trụ sở chính hoặc trực thuộc chi nhánh, địa chỉ địa điểm kinh doanh có thể khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh...

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp...

Đăng ký hoạt động chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Doanh nghiệp có quyền đăng ký hoạt động chi nhánh trong nước và ngoài nước...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành của doanh nghiệp mới trong nền kinh tế, được thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền bởi những cá nhân, tổ chức nhằm xác định tư cách pháp lý cho doanh nghiệp...

Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty là nghiệp vụ theo đó hai hoặc nhiều công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể kết hợp thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Công ty mới sau khi hợp nhất...

Tách công ty

Tách công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty...

Chia công ty

Chia công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Điều kiện chia công ty...

GỌI CHÚNG TÔI +84 90 290 5292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.