Dịch vụ khác
Tư vấn pháp lý về lao động, bảo hiểm

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ trọn gói về lao động, bảo hiểm. Chúng tôi vẫn linh động áp dụng các gói tư vấn riêng lẻ, tư vấn theo vụ việc, theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn...

Dịch vụ đăng ký khai trình lao động bảo hiểm

Đăng ký khai trình lao động - một trong số các công việc cần thực hiện khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động để khai báo tình hình lao động phát sinh của doanh nghiệp. Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu - thủ tục được tiến hành khi có phát sinh lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Dịch vụ lao động - bảo hiểm hàng tháng

Theo dõi biến động, kịp thời điều chỉnh, báo cáo tăng giảm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật chính sách pháp luật và vận dụng phù hợp vào hồ sơ lương, tư vấn áp dụng phù hợp các chi phí được khấu trừ để tối ưu hóa về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động…

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp ("BHTN") là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động (“NLĐ”)khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp...

Chế độ thai sản sau khi lao động nghỉ việc

Chế độ thai sản là một trong các chế độ trong thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi sinh con/nhận con nuôi...

Hưởng chế độ BHXH 1 lần

Chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần (sau đây gọi là “BHXH 1 lần”) là chế độ thanh toán một khoản tiền nhất định cho người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.