I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định nghĩa:

Bảo hiểm thất nghiệp ("BHTN") là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động (“NLĐ”) khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Điều kiện hưởng:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn/không xác định thời hạn; hoặc từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp: người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù,...

Người lao động đáp ứng đủ 4 điều kiện trên sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Mức hưởng chế độ BHTN:

Theo khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa:

 • Không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định.
 • Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Quy định về thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cụ thể như sau:

 • Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng.
 • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1 lần hưởng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy người lao động đủ điều kiện và đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

II. DỊCH VỤ CỦA GIA LUẬT:

 • Tư vấn quy định về hưởng BHTN;
 • Đi cùng và hướng dẫn khách hàng soạn hồ sơ nộp cho cơ quan dịch vụ việc làm;
 • Đi cùng và nhận quyết định hưởng BHTN cùng khách hàng;
 • Cùng khách hàng ra trình diện hàng tháng chứng minh chưa có việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Trên đây là những nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Gia Luật để được hỗ trợ tốt nhất.

Dịch vụ khác
Tư vấn pháp lý về lao động, bảo hiểm

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ trọn gói về lao động, bảo hiểm. Chúng tôi vẫn linh động áp dụng các gói tư vấn riêng lẻ, tư vấn theo vụ việc, theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn...

Dịch vụ đăng ký khai trình lao động bảo hiểm

Đăng ký khai trình lao động - một trong số các công việc cần thực hiện khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động để khai báo tình hình lao động phát sinh của doanh nghiệp. Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu - thủ tục được tiến hành khi có phát sinh lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Dịch vụ lao động - bảo hiểm hàng tháng

Theo dõi biến động, kịp thời điều chỉnh, báo cáo tăng giảm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật chính sách pháp luật và vận dụng phù hợp vào hồ sơ lương, tư vấn áp dụng phù hợp các chi phí được khấu trừ để tối ưu hóa về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động…

Các chế độ bảo hiểm
Các quy định về chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi,...

Chế độ thai sản sau khi lao động nghỉ việc

Chế độ thai sản là một trong các chế độ trong thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi sinh con/nhận con nuôi...

Hưởng chế độ BHXH 1 lần

Chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần (sau đây gọi là “BHXH 1 lần”) là chế độ thanh toán một khoản tiền nhất định cho người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.