Theo dõi biến động, kịp thời điều chỉnh, báo cáo tăng giảm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cập nhật chính sách pháp luật và vận dụng phù hợp vào hồ sơ lương, tư vấn áp dụng phù hợp các chi phí được khấu trừ để tối ưu hóa về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động…là những công việc hàng tháng doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo hồ sơ lao động - bảo hiểm của doanh nghiệp luôn đúng và đủ theo quy pháp luật.

Sau nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Gia Luật hiểu rằng việc triển khai phát triển dịch vụ này sẽ phần nào hỗ trợ được doanh nghiệp trong việc nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, kiểm soát rủi ro pháp lý về lao động, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, cũng như mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Dịch vụ lao động bảo hiểm hàng tháng của Gia Luật bao gồm các công việc cụ thể như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật hiện hành về lao động, bảo hiểm;
 • Cập nhật các chính sách pháp luật mới, tư vấn điều chỉnh thay đổi hồ sơ lương của Doanh nghiệp phù hợp quy định mới (nếu có);
 • Thực hiện khai trình tăng, giảm lao động khi có phát sinh với cơ quan lao động và cơ quan bảo hiểm;
 • Thực hiện đăng ký sửa đổi, bổ sung thang bảng lương theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động hoặc thanh lý hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự, hoặc các quyết định xử lý kỷ luật lao động…;
 • Hoàn thiện bảng chấm công, bảng lương hàng tháng theo số liệu Doanh nghiệp cung cấp;
 • Lập, nộp các biểu mẫu, hồ sơ liên quan đến Bảo hiểm bắt buộc (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) của người lao động làm việc cho Doanh nghiệp theo quy định;
 • Tư vấn và thực hiện các  hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền chi trả các chế độ mà người lao động của Doanh nghiệp được hưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam về Bảo hiểm. Thông báo cho Doanh nghiệp về các hồ sơ phải nộp để người lao động được hưởng những chế độ này (không bao gồm hồ sơ chi trả bảo hiểm thất nghiệp hoặc các chế độ khác sau khi người lao động đã chấm dứt làm việc cho Doanh nghiệp);
 • Đối chiếu số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng, quý, thông báo đến Doanh nghiệp và cập nhật thông tin đóng;
 • Lập, nộp các báo cáo về lao động cho cơ quan quản lý lao động theo quy định;
 • Lập, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Trường hợp, Quý doanh nghiệp cần thêm thông tin tư vấn liên quan đến nội dung trên, vui lòng liên hệ lại với Gia Luật để được hỗ trợ.

Dịch vụ khác
Tư vấn pháp lý về lao động, bảo hiểm

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ trọn gói về lao động, bảo hiểm. Chúng tôi vẫn linh động áp dụng các gói tư vấn riêng lẻ, tư vấn theo vụ việc, theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn...

Dịch vụ đăng ký khai trình lao động bảo hiểm

Đăng ký khai trình lao động - một trong số các công việc cần thực hiện khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động để khai báo tình hình lao động phát sinh của doanh nghiệp. Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu - thủ tục được tiến hành khi có phát sinh lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Các chế độ bảo hiểm
Các quy định về chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi,...

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp ("BHTN") là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động (“NLĐ”)khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp...

Chế độ thai sản sau khi lao động nghỉ việc

Chế độ thai sản là một trong các chế độ trong thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi sinh con/nhận con nuôi...

Hưởng chế độ BHXH 1 lần

Chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần (sau đây gọi là “BHXH 1 lần”) là chế độ thanh toán một khoản tiền nhất định cho người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội nhưng không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu...

GỌI CHÚNG TÔI +84 902 905 292

Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu tư vấn của khách hàng
và chứng minh sự lựa chọn của khách hàng dành cho Chúng tôi là lựa chọn phù hợp nhất.